דיני תעבורה

 1. העברת תיק תעבורה

 2. בקשה להישפט תעבורה

 3. אי הופעה למשפט תעבורה

 4. אי הופעה לדיון תעבורה

 5. מבחן הסיכון התעבורתי

 6. הגנה מן הצדק תעבורה

 7. הארכת מועד תיק תעבורה

 8. התיישנות עבירת תעבורה

 9. אי עצירה באור כתום

 10. אי עצירה באור צהוב

 11. אי עצירה בקו עצירה

 12. אי עצירה בשלט עצור

 13. אי ציות לאור אדום

 14. אי ציות לתמרור קנס

 15. אי ציות לתמרור ב-6

 16. אי ציות לתמרור 501

 17. אי ציות לתמרור ב-2

 18. אי ציות לתמרור 815

 19. אי ציות לתמרור 402

 20. אי ציות לתמרור 206

 21. אי ציות לתמרור 301

 22. אי ציות לתמרור 302

 23. אי ציות לתמרור ב-36

 24. אי ציות לרמזור אדום

 25. אי ציות לתמרור ד 14

 26. אי ציות לתמרור ב-37

 27. אי ציות לתמרור ב-35

 28. ביטול קנס דוח חניה

 29. התיישנות דוח חניה

 30. אי תשלום דוחות חניה

 31. בקשה להישפט דוח חניה

 32. אי תשלום דוח חניה בזמן

 33. ביטול הסבת דוחות חנייה

 34. בדיקת ממל'''ז

 35. אמינות הממל''ז

 36. ביטול קנס מהירות

 37. אי ידיעה על נקודות

 38. אמינות מכשיר הדבורה

 39. התיישנות דוח מהירות

 40. ביטול קנס מהירות מצלמה

 41. התיישנות עבירת מהירות

 42. אמינות מד מהירות לייזר

 43. ביטול אישום עבירת מהירות

 44. אמינות מד מהירות אלקטרוני

 45. קנס זכות קדימה

 46. זכות קדימה טסט

 47. קבלת זכות קדימה

 48. זכות קדימה ימין

 49. זכות קדימה ברכב

 50. זכות קדימה בגשר

 51. זכות קדימה שמאלה

 52. נתינת זכות קדימה

 53. זכות קדימה ימינה

 54. זכות קדימה בפניה

 55. זכות קדימה בכיכר

 56. זכות קדימה עלייה

 57. זכות קדימה כללים

 58. זכות קדימה מימין

 59. זכות קדימה בכביש

 60. רישום זכות קדימה

 61. זכות קדימה נושים

 62. זכות קדימה בחניה

 63. זכות קדימה בחניון

 64. זכות קדימה בירידה

 65. זכות קדימה טרקטור

 66. זכות קדימה בפניות

 67. אגרה קבלת רישיון

 68. ביטול רישיון רובה

 69. ביטול רישיון צבאי

 70. אובדן רישיון נהיגה

 71. הפקדת רישיון שאבד

 72. הפקדת רישיון צבאי

 73. הפקעת רישיון נהיגה

 74. אי הפקדת רשיון נהיגה

 75. התליית רשיון נהיגה

 76. אישור הפקדת רישיון

 77. הפקדת רישיון נהיגה

 78. הפקדת רישיון תעבורה

 79. ביטול רישיון לאופנוע

 80. ביטול רישיון רכב

 81. הפקדת רישיון רכב

 82. התליית רישיון רכב

 83. אי חידוש רישיון רכב

 84. אי שמירת מרחק סביר

 85. אי שמירת מרחק מספיק

 86. אי שמירת מרחק מתאים

 87. אי שמירת מרחק מאוטובוס

 88. אי שמירת מרחק פגיעה מאחור

 89. ביטול פסילה מנהלית

 90. הפקדת רישיון בשלילה

 91. ביטול צו פסילה מנהלית

 92. אי מסירת הודעה על פסילה

 93. אי ידיעה על הודעת הפסילה

 94. הפקדת רישיון לאחר פסילה

 95. בית דין צבאי פסילת רשיון

 96. אי ידיעה על שלילת רישיון

 97. הפקדת רישיון לאחר שלילה
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון