משפט מסחרי

 1. פרשנות הסכם מסחרי

 2. פרשנות חוזה מסחרי

 3. אגרה בקשה לפירוק חברה

 4. אגרה פירוק חברה מרצון

 5. אי דיווח על רווח הון בפירוק חברה

 6. אסיפה כללית אגודה שיתופית

 7. אסיפה כללית בבית משותף

 8. אסיפה כללית בחברה ממשלתית

 9. אסיפה כללית בנק לאומי

 10. אסיפה כללית דירקטוריון

 11. אסיפה כללית ועד הבית

 12. אסיפה כללית חברה לתועלת הציבור

 13. אסיפה כללית מיוחדת

 14. אסיפה כללית סופית

 15. אסיפה כללית פירוק מרצון

 16. אסיפה כללית פירוק עמותה

 17. אסיפה כללית ראשונה עמותה

 18. אסיפה כללית של אגודה

 19. אסיפה כללית שלא מן המניין

 20. אסיפה כללית של בעלי מניות

 21. אסיפה כללית של חברה פרטית

 22. אסיפה כללית שנתית

 23. הגדרת הרמת מסך

 24. ארנונה כינוס נכסים

 25. התפטרות כונס נכסים

 26. ביטול צו כינוס נכסים

 27. התיישנות כינוס נכסים

 28. אנטון פילר כונס נכסים

 29. חוב ארנונה כונס נכסים

 30. חובת דיווח כונס נכסים

 31. הערת אזהרה כונס נכסים

 32. אי גילוי מידע כונס נכסים

 33. בקשה לשחרור כונס נכסים

 34. הפקעת מניות

 35. ביטול קניית מניות

 36. ביטול הקצאת מניות

 37. ביטול העברת מניות

 38. בוררות בעלי מניות

 39. חוזה הקצאת מניות

 40. אישור מכירת מניות

 41. זכות קדימה מניות

 42. הקצאת מניות בחברה

 43. בעלות משותפת במניה

 44. ביצוע עסקאות מתואמות

 45. הגדרת שותפות

 46. אי רישום שותפות

 47. בניה בחצר משותפת

 48. מכתב הצהרת כוונות

 49. בניה בקרקע משותפת

 50. אכיפת הסכם שותפות

 51. מיזוג חילוט

 52. אי אישור מיזוג

 53. אישור הסדר כובל

 54. אישור מיזוג חברות

 55. אקו''ם הגבלים עסקיים

 56. בקשה לאישור הסדר כובל

 57. אי תחרות הגבלים עסקיים

 58. הרמת מסך חוב

 59. טענת הרמת מסך

 60. הרמת מסך קבלן

 61. הגדרת הרמת מסך

 62. הרמת מסך מכרז

 63. הרמת מסך תאגיד

 64. הרמת מסך סמכות

 65. הרמת מסך תרמית

 66. חוזה שוק ההון

 67. חובת דיווח מיידי

 68. הסכם קיבוצי בורסה

 69. התיישנות ניירות ערך

 70. חובת דיווח בעל עניין

 71. בוררות בורסת היהלומים

 72. ביטול חוב רשם החברות

 73. בקשה דחופה רשם החברות

 74. בקשה דחופה לרשם החברות

 75. התפטרות דירקטור רשם החברות

 76. אישור תביעה נגזרת

 77. מחיקת תביעה נגזרת

 78. מה זה תביעה נגזרת ?

 79. הסכם פשרה תביעה נגזרת

 80. גילוי מסמכים תביעה נגזרתלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון