קניין רוחני

 1. התיישנות קניין רוחני

 2. ביטול פטנט

 3. חיסיון פטנט

 4. התיישנות פטנט

 5. ביטול הסכם פטנט

 6. הפרת סימן מסחרי

 7. אמצאה כשירת פטנט

 8. מבחן המראה והצליל

 9. מבחן הדמיון המטעה

 10. זכות שימוש בפטנט

 11. בלעדיות בסימן מסחר

 12. התנגדות לבקשת פטנט

 13. אופי מבחין סימן מסחר

 14. אישור זכויות יוצרים

 15. חוזה זכויות יוצרים

 16. הפרת סימן מסחר רשום

 17. הפרת סימן מסחר אגרה

 18. העברת זכויות יוצרים

 19. מבחן ההתרשמות הכוללת

 20. המחאת זכויות קניין רוחני

 21. הפרת סימן מסחר מזון

 22. הפרת סימן מסחרי רשום

 23. הפרת סימן מסחר טפסים

 24. הפרת סימן מסחר תרופה

 25. הפרת סימן מסחר בגדים

 26. בעלות משותפת על פטנט

 27. הפרת סימן מסחר בשטחים

 28. הפרת סימן מסחר נעליים

 29. בקשה למחיקת סימן מסחר

 30. בקשה למחיקת סימני מסחר

 31. התיישנות זכויות יוצרים

 32. גילוי מסמכים הפרת פטנט

 33. הפרת חוזה זכויות יוצרים

 34. ביטול פטנט סמכות עניינית

 35. חוזה ויתור זכויות יוצריםלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון