דוקטרינות משפטיות

 1. דוקטרינת אובדן סיכויי החלמה

 2. דוקטרינת אחריות קהילתית

 3. דוקטרינת אשם תורם

 4. דוקטרינת בטלות יחסית

 5. דוקטרינת ביצוע בקירוב

 6. דוקטרינת האדם הסביר

 7. דוקטרינת האחריות המופחתת

 8. דוקטרינת האחריות השילוחית

 9. דוקטרינת האיחוד

 10. דוקטרינת האיחוד זכויות יוצרים

 11. דוקטרינת הבחירה בדיני הירושה

 12. דוקטרינת הבטלות היחסית

 13. דוקטרינת הביצוע בקירוב

 14. דוקטרינת הברירה

 15. דוקטרינת הגברת הסיכון

 16. דוקטרינת הגנה עצמית

 17. דוקטרינת הדבר מדבר בעד עצמו

 18. דוקטרינת הדילול

 19. דוקטרינת הדמוקרטיה המתגוננת

 20. דוקטרינת ההגינות

 21. דוקטרינת ההגנה העצמית המדומה

 22. דוקטרינת ההגנה מן הצדק

 23. דוקטרינת ההדחיה

 24. דוקטרינת ההסכמה מדעת

 25. דוקטרינת ההפרה היעילה

 26. דוקטרינת הודאה והדחה

 27. דוקטרינת הודעה והסרה

 28. דוקטרינת הוודאות הקרובה

 29. דוקטרינת החברה הכושלת

 30. דוקטרינת החסינות המוגבלת

 31. דוקטרינת היעדר הבשלות

 32. דוקטרינת המוניטין הבינלאומי

 33. דוקטרינת המחשבה הפלילית

 34. דוקטרינת המכירה הראשונה

 35. דוקטרינת המניעות

 36. דוקטרינת המשאב החיוני

 37. דוקטרינת הנזק הראייתי במשפט האזרחי

 38. דוקטרינת הנזק הראייתי במשפט הפלילי

 39. דוקטרינת הסיבתיות העמומה

 40. דוקטרינת הסיכול

 41. דוקטרינת הסיכון הכפול

 42. דוקטרינת הסיכון הסביר

 43. דוקטרינת הסמכות הנחזית

 44. דוקטרינת הסמכות הנמשכת

 45. דוקטרינת הספק הסביר

 46. דוקטרינת העבירה הנמשכת

 47. דוקטרינת העוולה המתמשכת

 48. דוקטרינת העיפרון הכחול

 49. דוקטרינת העמימות הראייתית

 50. דוקטרינת הפירמה הכושלת

 51. דוקטרינת הפסילה הפסיקתית

 52. דוקטרינת הפסלות היחסית

 53. דוקטרינת הפרי המורעל

 54. דוקטרינת הפרשנות

 55. דוקטרינת הפרשנות התכליתית

 56. דוקטרינת הקטנת הנזק

 57. דוקטרינת הרמת מסך

 58. דוקטרינת הרשות הראשונית

 59. דוקטרינת השיהוי

 60. דוקטרינת השליחות

 61. דוקטרינת השפיטות

 62. דוקטרינת השתק שיפוטי

 63. דוקטרינת התיקון החוקתי הלא חוקתי

 64. דוקטרינת התקדים המחייב

 65. דוקטרינת זכויות הילד

 66. דוקטרינת לא נעשה דבר

 67. דוקטרינת מעשה בית דין

 68. דוקטרינת נזק ראייתי

 69. דוקטרינת נכס מכביד

 70. דוקטרינת עונש מופחת

 71. דוקטרינת עצימת עיניים

 72. דוקטרינת פורום לא נאות

 73. דוקטרינת פרי העץ המורעל

 74. דוקטרינת קשר סיבתי

 75. דוקטרינת שימוש הוגן

 76. דוקטרינת שינוי חזית
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון