הגדרות משפטיות

 1. הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט

 2. הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט בפוליסה

 3. הגדרת אוחז בשטר

 4. הגדרת אזור איסוף

 5. הגדרת אזור פיתוח

 6. הגדרת אירוע חריג

 7. הגדרת אירוע תאונתי

 8. הגדרת אלמן

 9. הגדרת ארגון טרור

 10. הגדרת בית כנסת

 11. הגדרת בן זוג - חוק למניעת אלימות במשפחה

 12. הגדרת בן זוג - פקודת הנזיקין

 13. הגדרת בני זוג הבטחת הכנסה

 14. הגדרת בניין לצרכי ארנונה

 15. הגדרת בעל בית - חוק הגנת הדייר

 16. הגדרת בעל - חוק מס רכוש

 17. הגדרת בעל מקצוע חופשי

 18. הגדרת דייר מוגן

 19. הגדרת דייר ממשיך

 20. הגדרת דירה אחרת

 21. הגדרת דירה אחרת - חוק מיסוי מקרקעין

 22. הגדרת דירת יחיד - מס שבח

 23. הגדרת דירת מגורים יחידה

 24. הגדרת דירת מגורים מזכה

 25. הגדרת דרך עירונית

 26. הגדרת הורה יחיד

 27. הגדרת הלם קרב

 28. הגדרת הרמת מסך

 29. הגדרת התאריך הקובע חוק ביטוח לאומי

 30. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 31. הגדרת חומר חקירה

 32. הגדרת טובין

 33. הגדרת ידועה בציבור - תקנון קרן פנסיה

 34. הגדרת יחסי עובד מעביד

 35. הגדרת ילד בעל צרכים מיוחדים

 36. הגדרת ילד חורג

 37. הגדרת ילדים ראשונים - תוספת תלויים

 38. הגדרת ילד נכה

 39. הגדרת ילד עם ליקוי מיוחד

 40. הגדרת כלב משוטט

 41. הגדרת כשלון תמורה מלא

 42. הגדרת לקוח בנק

 43. הגדרת מוגבל בניידות

 44. הגדרת מוכר - חוק המכר

 45. הגדרת מוניטין

 46. הגדרת מוסד כספי

 47. הגדרת מחזיק בנכס

 48. הגדרת מכירה

 49. הגדרת מכירה מס שבח

 50. הגדרת מלווה

 51. הגדרת מלווה לנהג חדש

 52. הגדרת ממצא פוזיטיבי - השתק פלוגתא

 53. הגדרת מעון - תאונת עבודה

 54. הגדרת מפגר - חוק הסעד

 55. הגדרת מפעיל אתר פסולת

 56. הגדרת מקרה ביטוח

 57. הגדרת מרכז החיים

 58. הגדרת משרת אמון

 59. הגדרת מתן זכות קדימה

 60. הגדרת מתן שירות לתושב חוץ

 61. הגדרת נושא משרה

 62. הגדרת נזקי מלחמה

 63. הגדרת נכס נפקד

 64. הגדרת נפקד

 65. הגדרת סוד מסחרי

 66. הגדרת סכום קצוב

 67. הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

 68. הגדרת סכסוך עבודה

 69. הגדרת עבודה מועדפת

 70. הגדרת עבודה מתאימה

 71. הגדרת עבודה נדרשת

 72. הגדרת עבודת כפיים

 73. הגדרת עבודת לילה

 74. הגדרת עגונה

 75. הגדרת עובד אבטחה

 76. הגדרת עובד עצמאי

 77. הגדרת עובד ציבור

 78. הגדרת עוסק

 79. הגדרת עיסוק סביר

 80. הגדרת עניין ציבורי

 81. הגדרת עסק בשטח מפונה

 82. הגדרת פעולה מלחמתית

 83. הגדרת פעולות איבה

 84. הגדרת צרכן

 85. הגדרת קומת מרתף

 86. הגדרת קרוב משפחה

 87. הגדרת קרקע חקלאית

 88. הגדרת רכב בבעלות המעביד

 89. הגדרת רכב מעביד

 90. הגדרת רכוש משותף

 91. הגדרת שומר שכר

 92. הגדרת שותפות

 93. הגדרת שטר חוב

 94. הגדרת שטר חליפין

 95. הגדרת שיתוק

 96. הגדרת שכר יסוד

 97. הגדרת תואר אקדמי

 98. הגדרת תוספת מאמץ מיוחד

 99. הגדרת תושב אזור

 100. הגדרת תושב אילת

 101. הגדרת תושב ישראל

 102. הגדרת תמורה בת ערך

 103. הגדרת תפקיד הנהלה
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון