הלכות משפטיות

 1. הלכת אהרונוב

 2. הלכת אהרונוב עסקאות נוגדות

 3. הלכת אוסם

 4. הלכת אטינגר

 5. הלכת אלגריסי

 6. הלכת אלסוחה

 7. הלכת אלסוחה מינוי מומחה פסיכיאטרי

 8. הלכת אל עמי

 9. הלכת אל עמלה

 10. הלכת אסולין

 11. הלכת אפרופים החדשה

 12. הלכת אפרופים הישנה

 13. הלכת אשבורן

 14. הלכת בובליל

 15. הלכת בית הכרם

 16. הלכת בית הרכב

 17. הלכת גויסקי

 18. הלכת גנז

 19. הלכת הגמלאות

 20. הלכת ההשתחררות

 21. הלכת הולצמן

 22. הלכת הניהול הפנימי

 23. הלכת הניכוי

 24. הלכת הניכוי מהניכוי

 25. הלכת העיקר והטפל מקרקעין

 26. הלכת הפחד

 27. הלכת הרשות הראשונית

 28. הלכת חאג' יחיא

 29. הלכת קאדריה

 30. הלכת קאשי

 31. הלכת קדוש

 32. הלכת קהילת ציון

 33. הלכת קהתי

 34. הלכת קוזלי

 35. הלכת קול העם

 36. הלכת קולומבו

 37. הלכת קו לעובד

 38. הלכת קוסוי

 39. הלכת קופל

 40. הלכת קורן

 41. הלכת קורפו

 42. הלכת קטב

 43. הלכת קידוחי הצפון

 44. הלכת קירשנר

 45. הלכת קל בניין

 46. הלכת קליג

 47. הלכת קליפורד

 48. הלכת קלמר

 49. הלכת קלס

 50. הלכת קלקודה

 51. הלכת קנובלר

 52. הלכת קנובלר יעקובי

 53. הלכת קניר

 54. הלכת קנית

 55. הלכת קנית היטל השבחה

 56. הלכת קסוטו

 57. הלכת קסטנבאום

 58. הלכת קסירר

 59. הלכת קעדאן

 60. הלכת קריב

 61. הלכת קרישוב

 62. הלכת קרמר

 63. הלכת קרסיק
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון