דיני בנקאות

 1. חוזה בנקאי

 2. חוזה אישי בבנק

 3. הגדרת לקוח בנק

 4. חובת דיווח בנק

 5. מכתב החרגה מהבנק

 6. חובת הבנק לעדכן

 7. אי תשלום חוב לבנק

 8. חובת דיווח הבנקים

 9. חובת הבנק כלפי ערב

 10. הסכם קיבוצי בנק יהב

 11. חובת תום הלב של הבנק

 12. אחריות הבנק כלפי ערבים

 13. חובת הבנק כלפי הלקוח

 14. אסיפה כללית בנק לאומי

 15. אישור פעולה חריגה בבנק

 16. הסכם קיבוצי בנק ישראל

 17. ביטול הסדר חוב עם הבנק

 18. הסכם קיבוצי בנק לאומי

 19. חובת הבנק לפתוח חשבון

 20. אי כיבוד הוראת קבע

 21. ביטול סגירת חשבון בנק

 22. בעלות משותפת בחשבון בנק

 23. ביטול צו עיקול חשבון בנק

 24. ביטול הגבלות על חשבון בנק

 25. אי חידוש קו אשראי

 26. אשראי ליווי בנקאי

 27. ביטול עסקה ישראכרט

 28. ביטול מסגרת האשראי

 29. אי חידוש מסגרת אשראי

 30. ביטול עסקה ויזה כאל

 31. מכתב אשראי דוקומנטרי

 32. ביטול עסקה מאסטרכארד

 33. ביטול עסקה לאומי קארד

 34. התיישנות כרטיס אשראי

 35. ביטול עסקת אשראי ויזה

 36. הפרת הסכם למתן אשראי

 37. התיישנות שיק

 38. טענת שיק גנוב

 39. ביטול שיק שנגנב

 40. ביטול עסקה בשיק

 41. ביטול שיק שהוסב

 42. התיישנות בשיקים

 43. אי פרעון שיק דחוי

 44. השלמת פרטים בשיק

 45. התיישנות שיק שחזר

 46. התיישנות שיק שחולל

 47. ביטול שיקים שכר דירה

 48. חובת הבנק לפרוע שיק

 49. ביטול שיק דחוי שהופקד

 50. ביטול שיק דחוי בהסכמה

 51. התיישנות גביית שיקים

 52. התיישנות שיקים חוזרים

 53. ביטול עסקת ניכיון שיקים
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון