דיני חינוך

 1. התפטרות מורה

 2. ועדת ערר חינוך

 3. חוזה אישי מורה

 4. החזר אגרת חינוך

 5. הסכם פרישה מורה

 6. חוזה דירה שכורה

 7. שעות נוספות מורים

 8. חובת דיווח מורים

 9. ביטול פיטורי מורה

 10. ארנונה מוסד חינוך

 11. היטל השבחה חינוך

 12. הסכם קיבוצי מורים

 13. ועדה רפואית מורים

 14. תנאים להכרה במכללה

 15. התיישנות חוב חינוך

 16. בוררות ועדה פריטטית

 17. התפטרות משרד החינוך

 18. בחירות בארגון המורים

 19. אכיפת חוק חינוך חובה

 20. הפרת הסכם פנסיה מורה

 21. ביטול פיטורים של מורה

 22. הסכם קיבוצי מורי דרך

 23. התפטרות ממשרד החינוך

 24. ועדת ערר משרד החינוך

 25. ועדת ערר חינוך מיוחד

 26. חובת דיווח אנשי חינוך

 27. חוזה אישי משרד החינוך

 28. אישור העסקה משרד החינוך

 29. הסכם קיבוצי חינוך משלים

 30. פטור מארנונה למוסד חינוך

 31. ועדת חריגים חינוך מיוחד

 32. ועדה רפואית משרד החינוך

 33. הסכם קיבוצי משרד החינוך

 34. ארגון המורים שיפוט פנימי

 35. התפטרות מורה באמצע השנה

 36. אכיפת החלטה ועדה פריטטית

 37. הסכם קיבוצי מורים פנסיה

 38. ביטול החלטת ועדה פריטטית

 39. ועדת חריגים משרד החינוך

 40. ביטול מכתב פיטורים למורים

 41. הסכם קיבוצי ארגון המורים

 42. ביטול עסקה הסתדרות המורים

 43. הסכם קיבוצי שכר סטודנטים

 44. ביקורת שיפוטית חופש אקדמי

 45. הקצאת מבנים למוסדות חינוך

 46. התפטרות מורה במשרד החינוך

 47. הסכם קיבוצי אוניברסיטת חיפה

 48. אוניברסיטת לטביה אישור שקילות

 49. הסכם קיבוצי אוניברסיטת תל אביב

 50. הסכם קיבוצי האוניברסיטה העברית

 51. הסכם קיבוצי אוניברסיטת בר אילןלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון