תכנון ובניה

 1. היתר בניה דק

 2. היתר בניה בגג

 3. היתר בניה לול

 4. היתר בניה חריג

 5. היתר בניה אוהל

 6. היתר בניה חריש

 7. היתר בניה זמני

 8. היתר בניה כבאות

 9. ארובה היתר בניה

 10. זכות שימוש חורג

 11. אישור היתר בניה

 12. בירור היתר בניה

 13. ביטול היתר בניה

 14. היתר בניה בעלות

 15. היתר בניה דק עץ

 16. היתר בניה הרחבה

 17. היתר בניה ישיבה

 18. היתר בניה ארובה

 19. היתר בניה גלריה

 20. הארכת היתר בניה

 21. איתור היתר בניה

 22. היתר לתוספת בניה

 23. בניה ללא היתר קנס

 24. פרשנות תכנית מתאר

 25. איחוד וחלוקת קרקע

 26. איחוד וחלוקה מחדש

 27. איחוד וחלוקה הפקעה

 28. בניה ללא היתר עונש

 29. פרשנות תכנית מתאר

 30. הפקעה איחוד וחלוקה

 31. אי הרשעה תכנון ובניה

 32. איחוד וחלוקת קרקעות

 33. הסכם שיתוף פרצלציה

 34. איחוד וחלוקת מקרקעין

 35. פרצלציה איחוד וחלוקה

 36. התיישנות שימוש חורג

 37. ועדת ערר שימוש חורג

 38. בניית מחסן ללא היתר

 39. ביטול תוקף תכנית מתאר

 40. איחוד וחלוקה של חלקות

 41. התיישנות תכנון ובניה

 42. היתר בניה שימוש חורג

 43. בניית קומות ללא היתר

 44. קבלת היתר לשימוש חורג

 45. היתר לשימוש חורג בנכס

 46. איחוד וחלוקה של מגרשים

 47. ביטול היתר לשימוש חורג

 48. ביטול אישור תוספת בניה

 49. היטל השבחה שימוש חורג

 50. היתר זמני לשימוש חורג

 51. בניה ללא היתר התיישנות

 52. בניה ללא היתר בית משותף

 53. פרה רולינג תכנון ובניה

 54. היתר לשימוש חורג מהיתר

 55. הוצאת היתר לשימוש חורג

 56. חידוש היתר לשימוש חורג

 57. היתר לשימוש חורג מסעדה

 58. התיישנות בניה ללא היתר

 59. ביטול תוכנית מתאר מקומית

 60. ביטול חוזה בניה ללא היתר

 61. בניה על חוף הים ללא היתר

 62. תנאים לאישור תוספת קומה

 63. אכיפה בררנית תכנון ובניה

 64. הפקעה חוק התכנון והבניה

 65. בניה בשטח חקלאי ללא היתר

 66. הגנה מן הצדק תכנון ובניה

 67. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 68. הגדרת "מגרש" (תכנון ובניה)

 69. סעיף 47 לחוק התכנון והבניה

 70. התיישנות עבירת תכנון ובניה

 71. איחור בהגשת ערר תכנון ובניה

 72. התיישנות בדיני תכנון ובניה

 73. ביטול כתב אישום תכנון ובניה

 74. סעיף 112 לחוק התכנון והבניה

 75. הפקעה מכוח חוק התכנון והבניה

 76. היטל השבחה חוק התכנון והבניה

 77. סעיף 157א לחוק התכנון והבניה

 78. בקשה לתוספת קומת חדרים על הגג

 79. תכנית שמטרתה תוספת יחידת דיור

 80. ערר תוספת ממ"ד בשטח של 12 מ"ר

 81. היתר בניה בניגוד לתוכנית מתאר

 82. סעיף 145(א) לחוק התכנון והבניה

 83. הגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובניה

 84. ביטול החלטת ועדת ערר לתכנון ובניה
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון