דיני ירושה

 1. ירושה - אירוע מס

 2. התיישנות ירושה

 3. אגרת רישום ירושה

 4. אגרה רשם הירושות

 5. הסתלקות יורשים

 6. התיישנות בירושה

 7. הסתלקות על תנאי

 8. היטל השבחה ירושה

 9. הערת אזהרה ירושה

 10. הבטחת הכנסה ירושה

 11. הערת אזהרה יורשים

 12. היטל השבחה יורשים

 13. הסתלקות לטובת נכד

 14. צו הסתלקות מירושה

 15. העברת זכויות ירושה

 16. כתב הסתלקות מירושה

 17. הסתלקות מנכס בירושה

 18. אי קיום יורשים אחרים

 19. חובות ארנונה יורשים

 20. הסתלקות חלקית מירושה

 21. הסתלקות כללית מירושה

 22. אישור הסכם בין יורשים

 23. הסכם פשרה בין יורשים

 24. החזר אגרה רשם הירושה

 25. זכות קדימה בין יורשים

 26. הסתלקות יורש אחר יורש

 27. הסתלקות בתמורה מירושה

 28. התיישנות עיזבון

 29. כתב הסתלקות מעיזבון

 30. ביטול צו ניהול עזבון

 31. הסתלקות יורש מעזבון

 32. הסתלקות קטין מעזבון

 33. התיישנות תביעת עזבון

 34. הסתלקות חלקית מעזבון

 35. הסתלקות מחלק מהעזבון

 36. שיעור הסתלקות מעיזבון

 37. אי הכרה בהסתלקות מעזבון

 38. אישור הסכם חלוקת עזבון

 39. הסתלקות חלקית מעיזבון

 40. הסתלקות בתמורה מהעיזבון

 41. הסתלקות יורש מחלקו בעזבון

 42. הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

 43. פרשנות צוואה

 44. אגרה קיום צוואה

 45. חיסיון צוואה

 46. הסכם פשרה צוואה

 47. ביטול צוואה קודמת

 48. ביטול צוואה הדדית

 49. ביטול צוואה דוגמא

 50. הוכחת אובדן צוואה

 51. ביטול תנאי בצוואה

 52. ביטול רישום צוואה

 53. ביטול צוואה שנייה

 54. הערת אזהרה צוואה

 55. ביטול צוואה בעל פה

 56. עילות ביטול צוואה

 57. ביטול צוואה מאוחרת

 58. בקשה לעיון בצוואה

 59. ביטול צוואה אחרונה

 60. ביטול צוואה שהופקדה

 61. השלמת פרטים בצוואה

 62. ביטול צוואה בכתב יד

 63. המחאת זכויות בצוואה

 64. הסתלקות מצוואה הדדית

 65. ביטול צוואה בפני רשות

 66. התנגדות לביצוע צוואה

 67. הסתלקות חלקית מצוואה

 68. בקשה להגשת העתק צוואה

 69. אי כשירות לעריכת צוואה

 70. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 71. בקשה לתיקון טעות בצוואה

 72. העברת זכויות מכוח צוואה

 73. בקשה להוספת פרטים בצוואה

 74. ביטול צוואה על ידי המצווה

 75. העברת זכויות על פי צוואה

 76. בקשה למתן צו קיום צוואה

 77. ביטול צו קיום צוואה ערעור

 78. הסתלקות לאחר צו קיום צוואה

 79. התנגדות לבקשת צו קיום צוואה
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון