דיני מיסים

 1. הפקעה מס הכנסה

 2. חובת דיווח כללי

 3. ביטול צו מס הכנסה

 4. אישור לגבות מיסים

 5. ביטול קנס מס הכנסה

 6. התיישנות מס הכנסה

 7. ביטול הסכם מס הכנסה

 8. אי הגשת דוח סעיף 188

 9. בדיקת סבירות ההכנסה

 10. אי הגשת דוחות ניכויים

 11. חובת דיווח מס הכנסה

 12. איחור בהגשת דוח שנתי

 13. הסכם קיבוצי מס הכנסה

 14. ועדת חריגים מס הכנסה

 15. זכות העיון במס הכנסה

 16. ביקורת ספרים מס הכנסה

 17. אי הגשת דוחות תקופתיים

 18. סעיף 2 לפקודת מס הכנסה

 19. התיישנות חוב מס הכנסה

 20. הארכת מועד הגשת דוחות

 21. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 22. השגה על שומת מס הכנסה

 23. אי ניהול ספרים

 24. אי רישום הכנסות

 25. אי הגשת דוחות מע''מ

 26. איחוד עוסקים במע''מ

 27. אי תשלום המע''מ בחוזה

 28. חובת דיווח עוסק פטור

 29. התיישנות מס ערך מוסף

 30. חובת דיווח עוסק מורשה

 31. היטל השבחה כולל מע''מ

 32. איחור בהגשת דוח מע'''מ

 33. אי הגשת דו''ח מע''מ בזמן

 34. איחוד עוסקים לצרכי מע''מ

 35. הפקעה מיסוי מקרקעין

 36. ביטול קנס מיסוי מקרקעין

 37. ועדת ערר מיסוי מקרקעין

 38. זיקת הנאה מיסוי מקרקעין

 39. התיישנות מיסוי מקרקעין

 40. זכות קדימה מיסוי מקרקעין

 41. חובת דיווח מיסוי מקרקעין

 42. אי הנפקת קבלה

 43. אי הנפקת חשבונית

 44. חובת רישום קבלה

 45. חובת רישום תקבול

 46. התיישנות חשבוניות

 47. אישור חשבונית זיכוי

 48. אי העברת ניכויים

 49. אי רישום תקבולים

 50. התיישנות העלמת מס

 51. חזרה מהודיה עבירות מס

 52. אי דיווח על הכנסות מעסק

 53. ביטול הרשעה בעבירות מס

 54. אי ניכוי מס כדין

 55. אי ניכוי מס במקור

 56. הארכת מועד ניכוי מס

 57. ביטול ניכוי מס תשומות

 58. דמי שימוש פטור ממס

 59. ועדה רפואית פטור ממס

 60. הודעה מוקדמת פטור ממס

 61. פרישה מוקדמת פטורה ממס

 62. ביטול בדיעבד של פטור ממס

 63. חוזה החזרי מס

 64. הפקעה חייבת במס

 65. התיישנות שנת מס

 66. אי העברת מס שנוכה

 67. אי תשלום מס שנוכהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון