דיני מקרקעין

 1. ביטול הסדר מקרקעין

 2. בטלות חוזה מקרקעין

 3. ביטול שמאות מקרקעין

 4. ביטול רשות במקרקעין

 5. ביטול הקצאת מקרקעין

 6. אישור לרשם המקרקעין

 7. ביטול הרשאה במקרקעין

 8. זכות קדימה במקרקעין

 9. היטל השבחה במקרקעין

 10. בניה במקרקעין מוסדרים

 11. הסכם אופציה במקרקעין

 12. ביטול צו תפיסת מקרקעין

 13. התיישנות במקרקעי ציבור

 14. התיישנות זכות במקרקעין

 15. התיישנות עסקה במקרקעין

 16. ביטול החלטת רשם המקרקעין

 17. התיישנות רוכשת במקרקעין

 18. התיישנות עסקאות מקרקעין

 19. חובת דיווח עסקת מקרקעין

 20. זכות קדימה חוק המקרקעין

 21. התיישנות תובענה במקרקעין

 22. זכות קדימה רכישת מקרקעין

 23. התיישנות מהותית במקרקעין

 24. התיישנות זכויות במקרקעין

 25. הקצאת מקרקעין להקמת מפעל

 26. היטל השבחה איגוד מקרקעין

 27. השלמת פרטים בחוזה מקרקעין

 28. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 29. זכות סירוב ראשונה במקרקעין

 30. העברת זכויות איגוד מקרקעין

 31. הערת אזהרה בדיקה

 32. הערת אזהרה סותרת

 33. הערת אזהרה אנכית

 34. הערת אזהרה רישום

 35. הערת אזהרה בעלות

 36. הערת אזהרה נוספת

 37. הערת אזהרה שנייה

 38. הערת אזהרה כפולה

 39. הערת אזהרה פטירה

 40. הערת אזהרה פרטנית

 41. הערת אזהרה אופקית

 42. הערת אזהרה שכירות

 43. הערת אזהרה מורחבת

 44. הערת אזהרה משולשת

 45. הערת אזהרה מפורטת

 46. הערת אזהרה מסמכים

 47. הערת אזהרה רחובות

 48. הערת אזהרה עסק חי

 49. הערת אזהרה כבטוחה

 50. הערת אזהרה שלילית

 51. הערת אזהרה סעיף 26

 52. אגרה רישום הערת אזהרה

 53. הערת אזהרה תקנה 27

 54. התיישנות הערת אזהרה

 55. הערת אזהרה נוסח חדש

 56. הערת אזהרה סעיף 126

 57. הערת אזהרה סעיף 127

 58. הערת אזהרה סעיף 128

 59. הערת אזהרה משרד החוץ

 60. הערת אזהרה דירה חדשה

 61. הערת אזהרה מניעת עסקה

 62. חוזה בית משותף

 63. אי רישום בית משותף

 64. חובת דיווח ועד בית

 65. התיישנות בית משותף

 66. בניה בחצר בית משותף

 67. היתר בניה בית משותף

 68. בקשה לעיון בית משותף

 69. חובת רישום בית משותף

 70. ביטול רישום בית משותף

 71. היטל השבחה בית משותף

 72. בקשה לתיקון בית משותף

 73. בניית סוכה בבית משותף

 74. איחור ברישום בית משותף

 75. אסיפה כללית בבית משותף

 76. הסכם שיתוף בבית משותף

 77. בניה לא חוקית בבית משותף

 78. אי רישום בניין כבית משותף

 79. בקשה לתיקון צו בית משותף

 80. בית שאינו רשום כבית משותף

 81. אחוזי בנייה על גג בית משותף

 82. ארנונה פאב

 83. ארנונה הקפאה

 84. אישור ארנונה

 85. ארנונה מכבסה

 86. ארנונה מכללה

 87. ארנונה בנקים

 88. ארנונה מרפאה

 89. ארנונה על גג

 90. ארנונה על חצר

 91. ארנונה על ממד

 92. ארנונה על סככה

 93. ארנונה שטח עזר

 94. ארנונה על חממה

 95. ארנונה על מקלט

 96. ארנונה על משרד

 97. ארנונה על גינה

 98. השגה על ארנונה

 99. ארנונה על חניון

 100. ארנונה מאגר מים

 101. ארנונה מבנה עזר

 102. ארנונה על גלריה

 103. ארנונה על מספרה

 104. ארנונה גן לאומי

 105. אגרה רישום מקרקעין

 106. ביטול רישום המקרקעין

 107. התיישנות רישום מקרקעין

 108. בניה בקרקע חקלאית

 109. הגדרת קרקע חקלאית

 110. הפקעת קרקע חקלאית

 111. בניה על קרקע חקלאית

 112. ארנונה על קרקע חקלאית

 113. הפקעת קרקעות חקלאיות

 114. חוזה השכרת קרקע חקלאית

 115. ביטול הפקעת קרקע חקלאית

 116. היטל השבחה קרקע חקלאית

 117. הפרת חוזה קומבינציה

 118. ביטול עסקת קומבינציה

 119. ביטול הסכם קומבינציה

 120. הפרת הסכם קומבינציה

 121. אכיפת הסכם קומבינציה

 122. פרשנות הסכם קומבינציה

 123. אופציה בהסכם קומבינציה

 124. היטל השבחה קומבינציה

 125. ביטול פירוק שיתוף

 126. התמחרות פירוק שיתוף

 127. הפרת הסכם פירוק שיתוף

 128. אגרה פירוק שיתוף במקרקעין

 129. אפשרות פירוק שיתוף בעין

 130. זכות קדימה בפירוק שיתוף

 131. חישוב דמי הסכמה

 132. חישוב דמי הסכמה למינהל

 133. כתב העברת זכויות במינהל

 134. התיישנות מינהל מקרקעי ישראל

 135. הקצאת מגרש מנהל קרקעי ישראל

 136. הסכם קיבוצי רשות מקרקעי ישראל

 137. הערת אזהרה מינהל מקרקעי ישראל

 138. היטל השבחה מינהל מקרקעי ישראל

 139. זיקת הנאה דרך

 140. זיקת הנאה במשק

 141. זיקת הנאה חניה

 142. זיקת הנאה אישית

 143. זיקת הנאה במושב

 144. יצירת זיקת הנאה

 145. חוזה זיקת הנאה

 146. זיקת הנאה לחניה

 147. זיקת הנאה למעבר

 148. זיקת הנאה שלילית

 149. זיקת הנאה לא רשומה

 150. זיקת הנאה התיישנות

 151. זיקת הנאה מחמת כורח

 152. זיקת הנאה זכות מעבר

 153. זיקת הנאה מכוח הסכם

 154. זיקת הנאה לטובת אדם

 155. זיקת הנאה בית משותף

 156. זיקת הנאה מכוח שנים

 157. זיקת הנאה חלקה נהנית

 158. זיקת הנאה זכות שימוש

 159. זיקת הנאה חלקה כפופה

 160. זיקת הנאה טעונה רישום

 161. זיקת הנאה וזכות קדימה

 162. זיקת הנאה ברכוש המשותף

 163. הקצאת קרקע טופס

 164. הקצאת קרקע נכים

 165. הקצאת קרקע הגרלה

 166. הקצאת קרקע הפקעה

 167. הקצאת קרקע תיירות

 168. ביטול הקצאת קרקעות

 169. הקצאת קרקע חלופית

 170. הקצאת קרקע לתעשיה

 171. הקצאת קרקעות חניה

 172. הקצאת קרקע למגורים

 173. הקצאת קרקע בית ספר

 174. הקצאת קרקע ציבורית

 175. הקצאת קרקע ללא מכרז

 176. הקצאת קרקעות חקלאיות

 177. הקצאת קרקע ללא תמורה
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון