שאלות ותשובות

 1. מה זה תביעה נגזרת ?

 2. מה העונש על סירוב פינוי מהבקום

 3. מה העונש לבן שהרג את אבא שלו ?

 4. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 5. מה העונש על אי חידוש רישיון נהיגה

 6. מה גובה שכר טרחת עורך דין בערעור ?

 7. מהי זכות קיזוז ?

 8. מהי רכישה סיטונאית?

 9. מהי "עבודה פרטית" ומהי "פרקטיקה פרטית" ?

 10. מתי אישה נחשבת מורדת ?

 11. מתי נזק ייחשב כבלתי ניתן לחלוקה בין מעוולים ?

 12. האם חוזה בעל פה יכול להיות תקף ?

 13. האם הפטנט "פטנט בסיסי" כהגדרתו בחוק

 14. האם השינוי התכנוני גרם לפגיעה במקרקעין ?

 15. האם מותר להציג פרוטוקול מהליך משפטי אחר ?

 16. האם האירוע "תאונת דרכים" או מעשה התאבדות ?

 17. האם מחלת הסכרת היא תוצאה של פגיעה בעבודה ?

 18. האם אחריות לתקינות מיטה היא של היצרן בלבד ?

 19. האם חובה "לכמת" את התביעה בבית הדין לעבודה ?

 20. האם אי קיום שימוע גורר בטלות ההחלטה המנהלית ?

 21. האם התמורה בגין הסחורה (נורות "לדים") שולמה ?

 22. האם בקע מפשעתי לטכנאי "הוט" הנו פגיעה בעבודה ?

 23. האם התפטרה בשל צעקות שספגה ממעבידה או שפוטרה ?

 24. האם עבד התובע אצל הנתבעות או שמא מדובר במתחזה ?

 25. האם התאונה נגרמה כתוצאה מנסיון השתלבות לא מוצלח ?

 26. האם ניתן למקם מכלי דלק ומשאבה מחוץ לקווי הבניין ?

 27. האם יש לראות במתגוררים בסין כמי שאינם תושבי ישראל ?

 28. האם לזכויות בניה בלתי מנוצלות קיים ערך במצב הקודם ?

 29. האם בדין נשללה זכאות התובע לגמלת הבטחת הכנסה כיחיד ?

 30. האם יש להפריד את הדיון בתביעה העיקרית ובתביעה שכנגד ?

 31. האם יש לכלול את הפרמיה בערך השעה בחישוב שעות נוספות ?

 32. האם איזה מההחלטות הביניים מהווה, בפני עצמה, פסק בורר ?

 33. האם הנתבע שילם עבור כל הסחורה שסופקה לו על ידי התובעת ?

 34. האם יש הצדקה להרים את מסך ההתאגדות בין הנתבע לבין החברה ?

 35. האם זכות למזונות ניתנת להעברה, לשעבוד, לקיזוז או לעיקול ?

 36. האם יש לראות את שתי הנתבעות כמעסיק אחד הפועל בענף הדפוס ?

 37. האם ראוי לעכב את הדיון בערר עד להכרעת בית המשפט המוסמך ?

 38. האם נרכשה החלקה מהאב לפני מותו ולפיכך לא היתה חלק מעזבונו ?

 39. האם הנפילה אירעה עקב העבודה או מסחרחורת שאינה נובעת מהעבודה ?

 40. האם פרסום כותרת בעיתון בדבר פיטורים מהעירייה מהווה לשון הרע ?

 41. האם חוזה שהוכן לצורך התקשרות מחייב או שמא מדובר בטיוטא בלבד ?

 42. האם זכאית גננת בגן ילדים לפיצויים עקב נסיבות פיטוריה מעבודתה ?

 43. האם רשאית המועצה לנקוט בהליכי גבייה בטרם הפך חוב ההיטל לחלוט ?

 44. האם זכויות מכוח עסקת מתנה עדיפות על פני זכויות מכוח עסקת מכר ?

 45. האם חוות דעת שמאי הרכב שצורפה לכתב התביעה הינה חוות דעת חוקית ?

 46. האם חלה החזקה המרבה והתאונה נגרמה עקב ניצול הכח המכני של הרכב ?

 47. האם דרישה מעובד להגיע לעבודה בשעה 07:00 בבוקר לגיטימית וסבירה ?

 48. האם הסדר הפשרה שנחתם הושג בלחץ וכפייה ומפאת קושי בתזרים מזומנים ?

 49. האם רשאי היה לערער שלא במסגרת ערעור עצמאי אלא במסגרת ערעור שכנגד ?

 50. האם ימי הפגרה נספרים בהליך בועדת ערר חוק הרשויות המקומיות (ביוב) ?

 51. האם זכות כמוטב גוברת על זכות מכוח עיקולים מאוחרים לאחר מות המנוח ?

 52. האם במועד עריכת הסכם ההלוואה נערך למנוחה ביטוח חיים בגין ההלוואה ?

 53. האם כספים הנמצאים בקופת גמל לתגמולים ולפיצויים נכללים בכלל העזבון ?

 54. האם מדובר בהתאבדות המוחרגת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ?

 55. האם יש מקום לקזז הפסקות משכרו של עובד ולא לשלם לו שכר עבודה בגינן ?

 56. האם בתחילת העקיפה עמד רכב בעצירה מוחלטת והחל בנסיעה לא זהירה קדימה ?

 57. האם אפשר להגיש תביעת שיבוב במקרה של הסכם פשרה בין המבוטח לבין המזיק ?

 58. האם רכב הנתבעות הוא זה אשר פגע בשער הבטחון והסב לו את הנזקים הנטענים ?

 59. האם מתווך אשר כל פעולתו התמצתה בהצבעה על הנכס מבחוץ, זכאי לדמי תיווך ?

 60. האם בוטח במסגרת עבודתו כעובד שכיר לפי סעיף 75(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי ?

 61. האם הנתבע פעל לפרוע את יתרת הסכום באמצעות שיקים של צד שלישי שגם הם חוללו ?

 62. האם עו"ד שייצג קבלן בעסקה למכירת דירה חייב להחזיר לרוכש דירה את שכר הטרחה ?

 63. האם מוסד חינוך "לא רשמי מוכר" זכאי לגבות מהורי תלמידים דמי הרשמה ושכר לימוד ?

 64. האם סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת המחלות המנויות בתוספת לחוק לפיצוי נפגעי גזזת ?

 65. האם זמן נסיעתו של עובד לסניפים מרוחקים ממקום מגוריו ייחשב כחלק משעות עבודתו של עובד ?

 66. האם הסכימו הצדדים, באמצעות שטר הבוררות אשר ערכו ביניהם, כי הסכסוך שביניהם יוכרע בהליך של בוררות ?


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון